Vážení spoluobčané, milí sousedé,

dovolte, abychom vás touto cestou informovali o našem rozhodnutí znovu kandidovat do zastupitelstva naší městské části a tím obci nabídnout svou odbornou praxi, morální čistotu a pestré zkušenosti z našich povolání i osobních veřejně prospěšných aktivit (zdravotnictví, sportovní a trenérská činnost, ochrana přírody, tábory, akce umělecké, sociální i křesťanské)


Přicházíme s novým týmem, zkušenostmi a cíli. Opět nabízíme svůj osobní čas, místní znalosti a zkušenosti prověřené v našich profesích, při řízení městské části a na mnoha sociálních, kulturních a sportovních akcích, které jsme i v Ďáblicích pro radost svou i ostatních pořádali.

Chceme navázat na vše dobré, co naši rodiče, prarodiče a vůbec všechny předcházející generace Ďábličáků vykonali, ale také na naší práci minulých let, kterou jste nám umožnili pro obec vykonat. Děkujeme.

Sliby umíme a chceme poctivě plnit. Děkujeme za váš zájem o obec a komunální volby.

S úctou Miloš Růžička, starosta Ďáblic

Miloš Růžička